Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Sn.Osman Şimşek ile Röportaj

Oluşturulma Tarihi: 30 Ekim 2017 Paz

TR21 bölgesi; sosyo-ekonomik gelişmişlik ve rekabetçilik indeksine göre önemli sıralarda yer alan Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli illerinden oluşan, oldukça dinamik nüfusu olan, Ar-Ge, inovasyon ve girişimcilikte önemli potansiyeli olan bir bölgemizdir.

Son gelişmeler bilgi toplumları ve ekonomilerinde Ar-Ge, inovasyon (yenilikçilik) ve girişimcilik sonucu üretilen bilginin ekonomik büyüme ve kalkınmayı hızlandırdığı bu nedenle de üniversitelerin bilim, sanayi ve teknik işbirliği ve beşeri sermaye düzeyi yüksek nitelikli işgücü alanında bölgelerinde aktif rol almalarını zorunlu hale getirmiştir.

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası’nın 2015 yılında yayımladığı “Tekirdağ Ekonomisindeki Gelişmeler Araştırma Raporu” na göre Tekirdağ Merkez, Çorlu ve Çerkezköy başta olmak üzere pek çok bölgede sanayi ve hizmet sektörlerinin kalkınmada ön plana çıktığı, bu sektörleri sürükleyen en önemli unsurlardan birinin “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri” olduğu vurgulanmaktadır. Bu bağlamda sanayicilerin faaliyetleri ile üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliği sağlanarak ülke sanayisinin uluslararası boyutta rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulma sürecini desteklemek için üniversitemizde Teknopark kurulmuştur. Teknoparkımız, bünyesindeki sanayi kuruluşlarıyla Ar-Ge çalışmalarını sürdürmektedir. Yani araştırma ve geliştirme çalışmaları, sanayicilerimiz ve akademisyenlerimiz ile birlikte aynı çatı altında yürütülmektedir.
Aynı zamanda Ar-Ge, inovasyon ve endüstriyel uygulama destekleri Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER)’de yapılmaktadır.

Bulunduğu bölge itibari ile Namık Kemal Üniversitesi sanayi ve sanayicilerin çok yoğun olduğu bir alandadır. Bölgemizde 1700 büyük ölçekli sanayi kuruluşu bulunmaktadır. Bu nedenle sanayi ve sanayici ile içi içe yaşayan bir üniversiteyiz. Sanayicilerimiz ile toplantılar yapıyor onların görüşlerini alarak, ihtiyaçlarını tespit ederek eğitim öğretimimizi çeşitlendiriyoruz. Ülkemiz sanayicisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi için çalışıyoruz. Bunun sonucunda birçok önemli firma ile anlaşmalarımız bulunmaktadır. Bunlara örnek verecek olursak Can Tekstil, Termo Isı, Eren Tekstil, Hema Endüstri A.Ş., Mercedes-Benz Türk, Teknoloji Geliştirme Merkezi, Koleksiyon Mobilya, BSH Ev Aletleri ve Ticaret A.Ş., Avrupa Serbest Bölgesi ve Organize Sanayi Bölgesi ile üniversite sanayi işbirliğinde bulunmaktayız.

Ülkemizin ekonomi, bilim ve teknoloji alanında ilerlemesi için üniversitelerin nitelikli ve alanında profesyonel bireyler yetiştirmelerinde bu tür işbirlikleri önemli yer tutmaktadır. Öğrencilerimiz haftanın belirli günlerinde anlaşma yaptığımız işletmelerde uygulamalı staj eğitimi alarak mesleklerini yakından tanımaları ve deneyim kazanmaları sağlanmaktadır. Böylece sanayicilerimizin ihtiyaç duyduğu tecrübeli çalışanlar olarak iş yaşamına kazandırılmaktadırlar. Amacımız bu işbirliklerin sayısını daha da arttırmaktır.

Öğrencilerimize iş dünyasını tanıtıcı bilgiler sunarak, onların piyasa gereklerine göre mesleki ve kişisel becerilerini arttırabilmesi için faaliyet ve çalışmalar yürüten, adaylara danışmanlık ve bilgilendirme hizmeti veren, Kalkınma Ajansı, İŞKUR, KOSGEB gibi kuruluşlar ile işbirliğinde eğitim, seminer, fuar ve konferanslar düzenleyen Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi (NKUKAM) üniversitemizin önem verdiği birimlerden biridir. Özellikle, bilgisayar programları, uygulamalı girişimcilik, akran danışmanlığı, staj, kişisel gelişim ve iletişim eğitimleri ile nitelikli gençlerin yetişmesini sağlayarak yöremize insan kaynakları alanında önemli çıktılar sağlamaktadır.

Tekirdağ, Namık Kemal Üniversitesi’ nin kurulması ile bir Üniversite şehri olarak da anılmaktadır. Bölgemizde bulunan sanayi ve hizmet kuruluşlarıyla işbirliği yapılıp, ihtiyaçların belirlenmesiyle orantılı olarak eğitimimize yön vermekteyiz. Üniversitemizin Tekirdağ’a, Tekirdağ’ın da Üniversitemize olan katkısı artan bir ivme ile sürmektedir. Üniversitemizin rehberliğinde, akademik desteğimiz, teknolojik imkanlarımız ve Ar- Ge çalışmaları doğrultusunda gelecekte de bu sektörlerin gelişmesi ve ilerlemesine, nitelikli insan gücü yetiştirilmesine üniversitemizin katkısı devam edecektir.

GALERİ

Paylaş: