Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sn. Bülent Şengörür ile Röportaj

Oluşturulma Tarihi: 10 Kasım 2017 Cum

Günümüzde dünyanın gelişen ve gelişmekte olan bütün ekonomilerinde iş dünyası ile üniversiteler arasında karşılıklı bağımlılık temelinde bir işbirliği düzeni mevcuttur. Üniversite ürettiği bilgiyi ürüne çeviremezse bir başka ifadeyle teknolojiye dönüştüremezse ürettiği bilgi akademik çalışmalarda sıkışıp kalır. Benzer şekilde iş dünyası üniversitelerin ürettiği ve teknolojiye transfer ettiği bilgiyi kullanamazsa yenilikçi ürünler ortaya koyamaz, inovatif gelişmelerden haberdar olamaz ve sonuç itibariyle yeni pazarlar oluşturamaz. 

Trakya bölgesindeki iş kolları ağırlıklı olarak tekstil, hayvancılık, ilaç, kimya, makine gibi kollardan oluşmaktadır. Ancak bölge olarak henüz ileri teknoloji gerektirebilecek ürünlerin ciddi paya sahip olduğu bir sanayiye sahip değiliz. İleri teknolojiye ise üniversitelerimiz ile iş dünyamız arasındaki işbirliği geliştirilerek ulaşılabiliriz. Trakya’daki iş dünyası ve üniversitemiz arasında ortak yürüttüğümüz çeşitli projeler henüz arzu ettiğimiz düzeyde olmasa da üniversite-sanayi işbirliği alanında hızla yol aldığımızı belirtmek gerekir. Bu alandaki işbirliğinin bölge ekonomisine kayda değer derecede katkı sunabilmesi için üniversitelere ve iş dünyasına düşen bazı sorumluluklar bulunmaktadır.

Kırklareli Üniversitesi olarak patent üretip satan, gelir elde eden, “girişimci ruha sahip”  bir kurum olmak, bilgiye, beceriye ve girişimci ruha sahip mezunlar yetiştirmek ve böylece iş dünyasının hem teknolojik sermayesine hem de nitelikli insan gücüne katkıda bulunmak için üzerimize düşen sorumluluğu layıkıyla yerine getirmek için yoğun çaba sarf etmekteyiz. Üniversite ile iş dünyası arasında işbirliğinin “girişimci üniversite” vizyonu çerçevesi içinde daha ileri seviyelere taşınması amacıyla önemli adımlar atmış bulunmaktayız. Bu adımların karşılık bulabilmesi, filizlenip büyüyebilmesi ve Trakya bölgesinin ve ülkemizin gelişimine katkıda bulunabilmesi ancak iş dünyası ile kurulabilecek nitelikli, karşılıklı ve sürekli bir işbirliği ile mümkün olabilir.

Kırklareli Üniversitesi bünyesinde görevi doğrudan iş dünyası ile ilişki kurmak olan dört tane birimimiz bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, TrakyaKariyer Projesi kapsamında kurduğumuz ve 2016’da faaliyete geçen Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezidir. Öğrencilerimizle iş dünyası arasında bir köprü görevi görmekte olan Kariyer Merkezimiz, iş/staj ilanları, teknik geziler, teknik ve soft beceri eğitimleri, istihdam becerilerini arttırıcı eğitimlerle iş dünyası ile öğrencilerimizi bir araya getirmektedir. Edinilen tecrübe ve bilgilerden yararlanarak Kariyer Merkezimiz proje tamamlandıktan sonra da uzman personeli ile hem iş dünyamızın hem de öğrencilerimizin hizmetinde olmaya devam edecektir.

İkinci birimimiz olan İleri Teknolojiler Araştırma ve Uygulama Merkezi; bilgisayar, elektrik-elektronik, enerji, fizik, kimya, inşaat, gıda, malzeme, genetik, sağlık, tarım ve hayvancılık ile ilgili konularda bilimsel araştırmalar ve çalışmalar yapmakta, yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte çalışma konularıyla ilgili ortak projeler yürütmekte ve iş dünyasının ihtiyaçlarını belirleyip ihtiyaca uygun bilimsel ve uygulamalı çalışmalar yürütmektedir.

Üçüncü birimimiz olan Teknoloji Transfer Ofisi; üretilen akademik bilginin ürüne dönüştürülmesi, bir başka ifadeyle teknolojiye transfer edilmesi için akademisyenlerimize gerekli zemini oluşturup iş dünyası için bilgi ve inovasyonun bir tür mutfağı olarak iş görmektedir. 

Doğrudan iş dünyasıyla iletişim kuran dördüncü birimimiz olan Gıda Kontrol Uygulama ve Araştırma Merkezi; kamu ve özel kuruluşların araştırma, geliştirme ve proje süreçlerinde ihtiyaç duydukları analizleri bilimsel olarak desteklemekte,  gıda sanayi ile işbirliği çerçevesinde yeni gıda teknolojilerinin geliştirilmesine katkı sağlamakta ve gıda ile ilgili evrensel sorunlara çözüm üreten projeler üretmektedir.

Kırklareli Üniversitesi sadece uygulama ve araştırma merkezlerimiz aracılığıyla değil aynı zamanda uzaktan tezsiz yüksek lisans programlarıyla da iş dünyamızın temsilcilerine alandaki güncel gelişmeler konusunda kendilerini geliştirme imkânı sunmaktadır.

Kırklareli Üniversitesi olarak araştırma uygulama merkezlerimiz ve bütün akademisyenlerimiz ile iş dünyamızın ihtiyaçları yönünde çalışmalar yapmaktayız ve yeni çalışmalar yapmaya hazırız. Trakya bölgesinin ve ülkemizin kalkınmasında daha aktif bir rol oynamaya kararlı olan Üniversitemiz, bu hedeflere ulaşmanın iş dünyamız ile kurulabilecek nitelikli, karşılıklı ve sürekli bir ilişkiyle mümkün olacağından emin olduğu için iş dünyamızı da üniversiteleri politikalarının ayrılmaz bir parçası haline getirmeye davet etmektedir.

 

Paylaş: