MÜLAKAT

mulakat3.jpg Mülakat türleri ana resim

Sektöre, Pozisyona ve Ünvana göre değişen Mülakat Türleri


Mülakat Türleri Nelerdir?

  • Yapılandırılmış Mülakat:
  • Bu mülakat türünde, siz ve sizinle birlikte çağrılmış tüm adaylara sorulacak sorular önceden hazırlanmıştır. Sorular, standart formda hazırlanır. Genelde spesifik soru tipleri kullanılır; İş geçmişi, eğitim, kişilik, karekter vb. gibi. Bu mülakat türünde amaç, tutarlılık sağlamak ve tüm adaylara aynı sorular sorularak, eşit bir değerlendirme elde etmektir. Ayrıca bu mülakat türü işverene, standart bir sorular formu kullanılacağından kıyaslama seçeneği sunmaktadır. Bu mülakat türünün dezavantajı; esneklik sağlamamasıdır. Adayı daha fazla tanımak gerektiren durumlarda yetersiz kalmasıdır.

  • Yapılandırılmamış Mülakat:
  • Genelde planlanmamış, tamamen sizin rahatça konuşarak, mülakatın gidişatının belirlendiği türdür. Mülakatı yapan kişi, sizin hızla cevap verebileceğiniz sorular sorar. Diğer soruya geçmek için, sizin cevaplarınıza göre yeni sorular oluşturur. En önemli dezavantajı mülakatı kontrol etmenin zorluğudur. Görüşme esnasında konu ilgisiz noktalara doğru dağılabilmektedir. Aynı zamanda mülakatın değerlendirmesi subjektif ve güç olabilmektedir.

  • Karma Mülakat:
  • Yapılandırılmış ve yapılandırılmamış mülakatın birlikte uygulanmasıdır. Mülakat sırasında size yöneltilen planlı sorular diğer adaylar ile aranızda karşılaştırma olanağı sağlar. Size yöneltilen planlanmamış sorular ise diğer adaylar ile aranızdaki belirli farkların tanımlanmasını kolaylaştırır.

  • Panel Mülakat:
  • Bu mülakat türü genelde büyük şirketlerde ve Kamu sektöründe kullanılır. Birden çok görüşmeci, mülakat sürecine dahil olur. Bu görüşmeciler, insan kaynakları yöneticisi, işe alınacak pozisyona göre, o departmanın yöneticisi ve ilgili departmanın çalışanlarıdır. En büyük avantajı; sizi değerlendirmede birden çok görüşün oluşması, dezavantajı ise; birden çok görüşmecinin olmasında dolayı, sizin stres altına girerek, gerekli cevapları verememenizdir.

  • Stres Mülakatı:
  • Sizin duygusal gerginlik içerisinde ne gibi davranışlar sergilediğini görmek için yapılan mülakattır. Stres çok çeşitli yollarla ortaya çıkarılabilmektedir. Görüşmecinin açıkca düşmanlık içeren ani davranışlar da bulunması, sizin performansını küçümseyici bir tavır sergilemesi buna örnek olarak verilebilir. Bu davranışlar sizi savunmaya itmekte ve görüşmeciler de stres altında sizin ne gibi davranışlar sergilediği kaydetmektedir. Hem görüşmeci, hem de sizin için zor bir mülakat türü olan stres mülakatı hakkında genelde bitiminde, size teorik olarak bilgi verilir.