Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

nku-for-web.jpg nku ilgi anasayfa resmi

MİSYON, VİZYON VE HEDEFLER

Misyonumuz; Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi bir yükseköğretim kurumu olarak; öğrenci merkezli eğitim anlayışı ile özgüvenli, zihni açık ve donanımlı bireyler yetiştirme; bölgesi, ülkesi ve tüm dünya yararına araştırmalar yapma ve bunları yaparken yeni değerler üretme, var olan değerleri geliştirme ve koruma misyonunu benimser.

Vizyonumuz; Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi uluslararası standartlarda eğitim-öğretim hizmeti vererek, araştırmacı ve yenilikçi anlayışıyla sürekli gelişen bir dünya üniversitesi olmayı amaçlamaktadır.

Hedeflerimiz; Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi olarak, dünya istihdam piyasasında yerini alacak kaliteli mezunlar yetiştirmektir. Bu doğrulnkuda sanayi kuruluşlarıyla yaptığımız iş birlikleri sayesinde öğrencilerimize her türlü uygulamalı eğitim imkânını sunmakta, hazırlık sınıflarımız aracılığıyla yabancı dil öğretimine eğilmekte ve ERASMUS ve Bologna süreçleri ile bir dünya üniversitesi olma yönünde kararlılıkla ilerlemekteyiz. Aynı zamanda, sosyal sorumluluk ve bilimsel üretkenlik misyonumuz çerçevesinde bir taraftan Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi diğer taraftan ise TEKNOPARK ve TEKMER gibi araştırma merkezlerimizle çok çeşitli alanlarda faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.

TARİHÇE

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, 1 Mart 2006 tarih ve 5467 sayılı yasayla, Tekirdağ'da kurulan devlet üniversitesi. Üniversite, Trakya Üniversitesi'nin Tekirdağ çevresindeki yerleşkenin ayrılarak, yeni bir üniversite kurulmasıyla meydana geldi. Bünyesinde 8 fakülte, 3 enstitü, 3 yüksekokul, 11 meslek yüksekokulu, çeşitli merkezler ve rektörlük birimleri, yaklaşık 28000 öğrenci, yaklaşık 5000 öğretim görevlisi barındırmaktadır. Merkez kampüsü Tekirdağ Süleymanpaşa, Değirmenaltı'nda bulunur.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi insani, entelektüel ve çalışma alanına ilişkin aşağıdaki temel değerlere sahiptir.

  • İnsani Değerler Açık Fikirlilik ve Değerlere Bağlılık, Birlikte Çalışma Bilinci, Güvenilirlik, Sorumluluk, Adillik, Şeffaflık, Çevreye Duyarlılık, Saygı, Hoşgörü ve Sevgi
  • Entelektüel Değerler Etik Değerlere Bağlılık, Eleştirel Düşünme, Tarafsızlık, Gelişime Açıklık, Kalite Bilinci ve Liyakate Değer Verme.
  • Alana İlişkin Değerler Alanına Hâkimiyet, Sürekli Kendini Geliştirme Çabasında Olmak, Kaynakları Etkin Kullanmak, Kalite ve Verimlilik, Hesap Verebilirlik, Eğitim-Öğretim ve Araştırmada Yeterlilik.

GALERİ