Trakya Kalkınma Ajansı

balik.jpg trakya kalkınma ajansı ilgi anasayfa resmi

MİSYON VE VİZYONUMUZ

Misyonumuz; Yerel potansiyeli harekete geçirerek Trakya Bölgesi’ni dünya ile rekabet eden bir cazibe merkezi haline getirme yolunda koordinatör bir ajans olmak misyonumuzdur.

Vizyonumuz; Yüksek katma değerli üretim yapısıyla doğal ve kültürel değerlerini koruyarak gelişen, işbirliği ve yenilik kültürünün egemen olduğu, yaşam ve refah seviyesi yüksek TRAKYA

TARİHÇE

25 Ocak 2006’da 5449 no’lu “Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun” kabul edilmiş, Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansı Kurulması hakkında Bakanlar Kurulu 14.07.2009 tarih ve 2009/15236 sayılı kararnamesi ile Tekirdağ ili merkez olmak üzere TR21 ( Tekirdağ, Edirne, Kırklareli ) Bölgesi Kalkınma Ajansı kurulmuş ve Resmi Gazete’nin 25.07.2009 tarihli 27299 sayılı nüshasında yayımlanmıştır. İlk Kalkınma Kurulu toplantısı ise 26.08.2009 tarihinde yapılmıştır. Trakya Kalkınma Ajansı’nın nihai hedefi, nitelikli personeli, esnek kaynak ve istihdam yapısı ile kurum, kuruluş ve şahıslara sağladığı idari, mali, teknik desteklerle başta girişimciler olmak üzere bütün paydaşların kalkınma hamlelerine katılımını teşvik ederek ve küreselleşmeden kaynaklanan tehditleri bertaraf ederek, sunduğu fırsatlardan en üst düzeyde faydalanılmasına yönelik yerel kalkınma stratejilerinin oluşturulmasında çok önemli roller üstlenmektir. Bölgesel Kalkınma Stratejisi ile eşgüdümlü olarak, yerel aktörlerin üstlendiği proje ve faaliyetler ya ulusal kaynaklardan ya da AB’den sağlanacak fonlarla hibe şeklinde desteklenerek; bölge potansiyeli harekete geçirilecektir.

GALERİ