Trakya Üniversitesi

tu-for-web.jpg tu ilgi anasayfa resmi

MİSYON, VİZYON VE HEDEFLER

Misyonumuz; Araştırma, eğitim ve öğretim faaliyetini, bilimsel ve kültürel mirası değerlendirip çağın gerçeklerini görerek geleceği kurma ilkesiyle yürütmek; bilgi ve becerilerini Edirne, Balkanlar, ülke ve insanlık yararına kullanma bilincine sahip, özgüven ve sorumluluk duygusu yüksek bireyler yetiştirmektir.

Vizyonumuz; Bilim ve eğitim dünyasında küresel ölçekte etkin, tanınan, izlenen ve tercih edilen bir üniversite olmak.

Hedeflerimiz; Üniversitemizde sunulan eğitim faaliyetlerinin evrensel normlara uygunluğunu sağlamak ve sürdürmek. Özgüveni yüksek, sorgulayan, analitik düşünceye sahip bireyler yetiştirmek. Üniversite olarak, yaşanabilir ve sürdürülebilir yerleşkelere sahip olmak ve toplumun sorunlarına ihtiyaçlarına duyarlı bir üniversite olmak. Kurum kimliği ve kurum kültürünü geliştirmek.

TARİHÇE

1973 senesinde İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp fakültesine bağlı Edirne Tıp fakültesiyle ilk adımları atılan, 20 Temmuz 1982’de kuruluşunu tamamlayan Trakya Üniversitesi 12 fakültesi, 4 enstitüsü, 6 yüksekokulu, 10 meslek yüksekokulu, 1 konservatuvarı, 28 uygulama ve araştırma merkezi, 1 anaokulu, 4 bölümü ve 2017 yılı itibarıyla yaklaşık 47 bin öğrencisi vardır. Trakya Üniversitesi Türkiye'nin Balkanlarla olan ilişkilerinin geliştirilmesinde bölge üniversitesi rolünü üstlenmiştir.

Trakya Üniversitesi kurucu ve II. Dönem Rektörü Prof. Dr. Ahmet KARADENİZ'dir. Üniversitemizin IX. Dönem Rektörü olarak atanan Prof. Dr. Erhan TABAKOĞLU 6 Ağustos 2016 tarihinde görevine başlamıştır.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

 • Akademik ve bilimsel özgürlük,
 • Kurumsal özerklik ve kalite,
 • İnsan, toplum ve çevreye saygı,
 • Hakları ve ahlâk ilkelerini gözetme,
 • Girişim, katılım, üretim ve paylaşımı özendirme,
 • Yenilikçilik ve yaratıcılık,
 • Şeffaflık ve hesap verebilirlik,
 • Çözüm odaklılık,
 • Kurumsal iletişime açıklık,
 • Sosyal sorumluluk ve etik değerlere bağlılık,
 • Fırsat eşitliğine önem verme,
 • Evrensellik,
 • Kaynakları etkin ve verimli kullanma,
 • Toplumsal yararlılık,
 • İnsan ve sanat odaklılık,
 • Sürekli gelişim,
 • Girişimcilik,
 • Liyakate önem vermek,
 • Paydaş memnuniyeti,
 • Tarafsızlık,
 • Çevreye saygı ve duyarlılık.

GALERİ